سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹
خانه >> آموزش اتوکد دوبعدی >> پروژه و تمرین

پروژه و تمرین

اردیبهشت, ۱۳۹۷

 • ۱ اردیبهشت

  (جلسه۴۶) تمرین شماره هفت

  تمرین شماره هفت فیلم آموزشی دستورات استفاده شده در این پروژه زمان : ۹ دقیقه و ۲۱ ثانیه Circle Polygon Line Fillet Trim Dynamic …

اسفند, ۱۳۹۶

 • ۲۸ اسفند

  (جلسه۴۱)تمرین شماره شش

  تمرین شماره شش فیلم آموزشی دستورات استفاده شده در این پروژه زمان : ۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه Circle Offset Rotate Line Fillet Trim …

 • ۲۷ اسفند

  (جلسه۴۰)تمرین شماره پنج

  تمرین شماره پنج فیلم آموزشی دستورات استفاده شده در این پروژه زمان : ۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه Circle Rotate/Copy Offset Copy Fillet Trim …

 • ۲۶ اسفند

  (جلسه۳۹)تمرین شماره چهار

  تمرین شماره چهار فیلم آموزشی دستورات استفاده شده در این پروژه زمان : ۶ دقیقه و ۴۴ ثانیه Line Arc Offset LEN(lENGTHEN) Join Object …