سه شنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۸
خانه >> آموزش اتوکد دوبعدی >> (جلسه ۴)انواع روشهای ورود مختصات

(جلسه ۴)انواع روشهای ورود مختصات

انواع روشهای ورود مختصات نقطه

 • در این روش مبدا مختصات ثابت است و همه نقاط نسبت به مبدآ مقدار X برای طول و مقدار Y برای عرض  وارد می‌شود.
 • اگر Dynamic Input=Off  مقدار مختصات به صورت : X,Y وارد میشود.
 • اگر Dynamic Input=On  مقدار مختصات به صورت : #X,Y ( ابتدا کلید # و سپس X,Y) وارد میشود.
 • در این روش مبدا مختصات، متغیر است و آخرین نقطه به عنوان (۰,۰) مبدا در نظر گرفته میشود. ثابت است و همه نقاط نسبت به مبدآ مقدار X برای طول و مقدار Y برای عرض  وارد می‌شود.
 • اگر Dynamic Input=ON مقدار مختصات به صورت : X,Y وارد میشود.
 • اگر Dynamic Input=OFF مقدار مختصات به صورت : @X,Y ( ابتدا کلید@ و سپس X,Y) وارد می‌شود.
 • در این روش مبدا مختصات ثابت است و همه نقاط نسبت به مبدآ مقدارR  برای فاصله تا مبدا  و مقدار θ برای زاویه نسبت به صفر افق وارد می‌شود.
 • اگر Dynamic Input=OFFمقدار مختصات به صورت : R,θ وارد میشود.
 • اگر Dynamic Input=ONمقدار مختصات به صورت : @R,θ ( ابتدا کلید@ و سپس R,θ) وارد میشود.
 • در این روش مبدا مختصات متغیر است و همه نقاط نسبت به نقطه قبل مقدار R برای فاصله تا نقطه قبل  و مقدار θ برای زاویه نسبت به صفر افق وارد می‌شود.
 • اگر Dynamic Input=ON مقدار مختصات به صورت : R,θ وارد میشود.
 • اگر Dynamic Input=OFF مقدار مختصات به صورت : #R,θ ( ابتدا کلید# و سپس R,θ) وارد میشود.
 • در این روش حتما باید Dynamic Input=OFF باشد.

 • در جهتی که موس نسبت به نقطه قبل قرار دارد مقدار فاصله را با یک عدد وارد میکنیم.

 • در این روش حتما باید Dynamic Input=OFF باشد.

 • در این روش ابتدا θ > را به عنوان زاویه وارد می‌کنیم و با حرکت موس خط در آن زاویه فیکس میشود و سپس اندازه خط را وارد می‌کنیم.

مثالهایی از
مختصات
قطبی و دکارتی

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.