یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

Cylinder

sylander

Cylinder

روش اجرا

تذکر: این دستور در زیر منوی اول سمت چپ∇(Box) وجود دارد. 

روش اول:

۳DTools Modeling Cylinder

روش دوم:

۳D Home Create Cylinder

 

 Draw  Modeling Cylinder

 CYL

تعریف

دستور ترسیمی سه‌بعدی

دستور ترسیم استوانه، البته سطح مقطع بیضی هم میتواند داشته باشد.

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

مختصات مرکز سطح مقطع استوانه را به یکی از روشهای(دکارتی و یا قطبی – مطلق و یا نسبی ویا انتخاب نقطه‌ای با موس روی صفحه محور x,y ) وارد کنید.{نقطه شماره یک از شکل}

برای ترسیم دایره سطح مقطع از روش سه نقطه واقع در دایره استفاده کنید

برای ترسیم دایره سطح مقطع از روش دو نقطه واقع در دایره استفاده کنید

برای ترسیم دایره سطح مقطع از روش مماس و مماس و شعاع(دو مماس و شعاع دایره) استفاده کنید

Radius: اندازه شعاع دایره سطح مقطع استوانه را به یکی از روشهای(دکارتی و یا قطبی – مطلق و یا نسبی و یا انتخاب نقطه‌ای با موس روی صفحه محور x,y ) {نقطه ۲ از شکل}

Diameter: اندازه قطر دایره سطح مقطع استوانه را به یکی از روشهای(دکارتی و یا قطبی – مطلق و یا نسبی و یا انتخاب نقطه‌ای با موس روی صفحه محور x,y )

مقدار اندازه ارتفاع را با عدد مثبت(درجهت محورZ) و یا منفی(در جهت منفیZ) و یا با انتخاب موس وارد کنید.(نقطه سوم از شکل نقطه اول){نقطه ۳ از شکل)

در حالتی که میخواهیم مقدار ارتفاع(height) مکعب‌مستطیل را وارد کنیم ، میتوانیم این پارامتر را انتخاب و سپس دو نقطه را (مثلا میخواهیم ارتفاع با موضوع دیگری هم اندازه شود) انتخاب میکنیم . {به فیلم آموزشی نگاه کنید}

تذکر: دقت کنید که در هنگام انتخاب دو نقطه(۲point) به نظر میرسد که رسم دستور پایان یافته ، که چنین نیست و منتظر انتخاب دو نقطه است.

اگر بخواهیم استوانه را به صورت افقی (یعنی دایره سطح مقطع عمود بر صفحه x,y باشد ، این گزینه را انتخاب میکنیم.

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.