یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹
خانه >> آموزش اتوکد دوبعدی >> (جلسه۲۵)FILLET

(جلسه۲۵)FILLET

fillet

FILLET

روش اجرا

Home Modify FILLET

 Modifye   FILLET

 

F

تعریف

(دستور ویرایشی)


هرگاه بخواهید بین دو موضوع{را گرد کنیم}و کمانی با شعاع معین ترسیم کنیدو یا گوشه‎های زاویه دار را به منحنی تبدیل کنید،که به هر دو مماس شود،میتوانید از Fillet استفاده میکنید.{مانند شکل}

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

*اولین پارامتر*

قبل از همه چیز باید ابتدا اندازه شعاع را وارد کنید.

دو وضعیت دارد :

  1. Trim:دستور Fillet اجرا و اضافه گوشه‎ها را پاک میکند.
  2. No Trim:دستور Fillet اجرا و اضافه گوشه‎ها را پاک نمی‎میکند.

موضوع اول را انتخاب کنید.

موضوع دوم را انتخاب کنید.

یا کلیدShift را نگه دارید و موضوع دوم را انتخاب کنید. {در این حالت موقتا شعاع صفر در نظر گرفته میشود ( مانند دستور Extend عمل میکند)}. % فیلم آموزشی را نگاه کنید. %

بدون انتخاب این گزینه دستورFillet یک بار اجرا میشود و با انتخاب این پارامتر عمل Filet به دفعات اجرا میشود.{هر بار باید دو موضوع برای fillet انتخاب شود}

شکل را ببینید.

اگر خطوط رسم شده توسط دستور join و یا هر دستور دیگر {polyline , rectangle …..} یکپارچه شده باشند، دستور fillet یکباره روی تمام گوژها اجرا میشود .

 

اگر دستور اشتباه انجام شده بود ،با زدن کلید U دستور fillet  یک مرحله،به عقب برمی‌گردد.

نکات مهم

{خطا}

اگر اندازه شعاع وارد شده بزرگتر از اندازه موضوعات انتخاب شده باشد. دقت کنید این خطا وقتی رخ میدهد که fillet در حالت trim باشد{یعنی اگر در حالت No_Trim باشد خطا رخ نمیدهد}.

وقتی دستور fillet به هر دلیلی با موفقیت‎ انجام نشود.

به مثالهای زیر توجه کنید.

مثال اول:

مثال دوم:

 

در اتوکد ۲۰۱۸ میتوانیم بین دو خط موازی ،fillet انجام دهیم ، اندازه شعاع را حود اتوکد محاسبه میکند{شعاع=نصف‎فاصله‏‎بین‎دو‎خط‎موازی ،ختی اگر مقدار شعاع را نادرست وارد کنید. }

و میخواستیم، دو خط را با یک کمان با شعاع مشخص به هم وصل کنیم : باید یک دایره به روش TTR  مماس بر دو خط با شعاع معلوم رسم میکردیم و سپس قسمتهای اضافی را پاک میکردیم.{تمام این کارها با یک دستورFillet انجام میشه}

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.