یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

(جلسه ۳) Line

ترسیم خط

LINE

HomeDrawLine

DrawLile

L

پارامترها

در CommandLine

مختصات اولین نقطه را وارد کنید

مختصات نقطه بعدی را وارد کنید

(این پارامتر بعد از رسم دو تا خط ، فعال میشود )و با انتخاب این گزینه اولین نقطه به آخرین نقطه وصل میشود و دستور پایان می‎یابد.

اگر در داخل دستور Line ، مختصات نقطه زا اشتباه وارد کرده باشید ،با هر بار انتخاب،یک مرحله به عقب برمیگردد.

نکات مهم

مختصات نقطه به صورت X,Y (ابتدا X و بعد Y ) وارد میشود .{۳D مختصات Z هم اضافه میشود}

♦ اطلاعات بیشتر : آموزش روشهای ورود مختصات در اتوکد

مختصات نقطه به صورت R<θ (ابتدا Rو بعد θ) وارد میشود.

اطلاعات بیشتر : آموزش روشهای ورود مختصات در اتوکد

مختصات مطلق (دکارتی و قطبی ) وارد میشود.

مختصات نسبی :کلید @ به ابتدای مختصات (دکارتی و قطبی ) اضافه میشود.

مختصات نسبی (دکارتی و قطبی ) وارد میشود.

مختصات قطبی :کلید # به ابتدای مختصات (دکارتی و قطبی ) اضافه میشود.

در ابتدای رسم خط آخرین نقطه(انتخاب شده در صفحه اتوکد در دستور قبل) را به عنوان first point در نظر میگیرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.