سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹
خانه >> آموزش اتوکد دوبعدی >> (جلسه۷)Object Snap

(جلسه۷)Object Snap

Object Snap Setting

  • کلید خلاصه F3
  • نکته : بهتر است. select all انتخاب نشود ،چون اگر نقشه شلوغ باشد ،تداخل بوجود میآید.
  • clear all نمیتوانیم کنیم ،حداقل یکی باید انتخاب شود.

نقاط انتهایی دو سر خط و کمان

نقاط میانه یا وسط خط و کمان

مرکز دایره و کمان و بیضی

مرکز یک چند ضلعی بسته (منظم یا نامنظم)

نقطه یا همان point

چهار گوشه ۰و۹۰و۱۸۰و۲۷۰ درجه دایره و بیضی و کمان

نقاط تقاطع

ادامه خط یا کمان

  • اگر ان خط یا کمان را گسترش یا ادامه دهیم نقطه مورد نظر را قطع میکند

گوشه متن و بلوکهای درون نقشه را انتخاب میکند

نقطه عمود بر موضوع را انتخاب میکند.

نقطه مماس به دایره و کمان را انتخاب میکند

  • در مورد خط حتما باید موضوع دایره و یا کمان انتخاب شود.

نزدیکترین نقطه را انتخاب میکند

خط یا کمان ترسیم شده ،موازی با موضوع می‎شود.

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.