یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹
خانه >> آموزش اتوکد دوبعدی >> (جلسه۳۷)POLYLINE

(جلسه۳۷)POLYLINE

polyline

POLYLINE

روش اجرا

 Home Draw POLYLINE

 Draw  POLYLINE

 

PL

تعریف

(دستور ترسیم) Pline


برای رسم چندخطی (ترکیبی از خطوط و کمان یکپارچه)

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

مانند دستور line نقطه شروع را وارد کنید.

نقطه بعدی را وارد کنید و یا ….

طول خط مستقیم را وارد کنید.

تذکر:برای Arc چنین پارامتری ندارید.

جابجایی: Arc و Line

ادامه ترسیم را با خط مستقیم رسم کنید.

جابجایی: Arc و Line

در ادامه به جای نقطه بعدی خط مستقیم ، میتوانید کمان رسم کنید

زماویه کمان را وارد کنید.

(عددی بیشتر از ۰ و کمتر از ۳۶۰)

نقطه مرکز کمان را وارد کنید.

در واقع زاویه خط مماسی که در نقطه شروع با کمان دارد را وارد کنید.

شعاع کمان را وارد کنید.

کلید Ctrl را نگه دارید تا مکمل کمان ترسیم شود.

ضخامت نصف خط Pline را مشخص میکند. (با دو عدد)

  1. starting half-width: ضخامت نقطه شروع را وارد کنید.
  2. ending half-width: ضخامت نقطه پایانی را وارد کنید.

و در ادامه دستور pline با مقدار نصف ضخامت جدید ترسیم میشود، تا وقتی که تغییر کند.

ضخامت کامل خط Pline را مشخص میکند. (با دو عدد)

  1. starting width: ضخامت نقطه شروع را وارد کنید
  2. ending width: ضخامت نقطه پایانی را وارد کنید.

و در ادامه دستورpline با مقدار ضخامت جدید ترسیم میشود، تا وقتی که تغییر کند.

اگر دستور اشتباه انجام شده بود ،با زدن کلید U دستور Pline یک مرحله،به عقب برمی‌گردد.

نکات مهم

ترکیبی از اجرای دستور line و Arc پشت سر هم و سپس Join است.

مقدار زاویه در دستور pline نباید صفر و ۳۶۰ باشد

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.