پنج شنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
آخرین خبرها

صفحه نخست

بزودی آموزش AutoCad 2022 در سایت

از فروردین سال ۱۴۰۰ محتوای قبلی سایت پاک میشود و اطلاعات کامل دستورات مربوط به اتوکد ۲۰۲۲ اضافه میشود

از فروردین سال ۱۴۰۱

دستورات سه بعدی

دستورات دو بعدی

مقدمهAutocad2022

استاد کَد برگزار کننده جلسات آنلاین آموزشی (خصوصی و عمومی)