پنج شنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

Wedge

Wedge

روش اجرا

تذکر: این دستور در زیر منوی اول سمت چپ∇(Box) وجود دارد. 

روش اول:

۳DTools Modeling Wedge

روش دوم:

۳D Home Create Wedge

 

 Draw  Modeling Wedge

 

WE

تعریف

(دستور ترسیمی)

ترسیم گوه یا سطح شیبدار

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

مختصات نقطه اول گوشه مستطیل سطح مقطع را وارد کنید .(متوانید مختصات را به روش مطلق و با نسبی دکارتی و قطبی و یا با استفاده از موس یک نقطه را در  سطح صفحه X,Y انتخاب کنید. (نقطه شماره یک از شکل)

مختصات نقطه گوشه دیگر مستطیل سطح مقطع را وارد کنید .(متوانید مختصات را به روش مطلق و با نسبی دکارتی و قطبی و یا با استفاده از موس یک نقطه را در  سطح صفحه X,Y انتخاب کنید. (نقطه شماره دو از شکل نقطه اول).

تذکر:مختصات گوشه دوم را  باید با x,y و یا r,θ وارد کنید. یعنی نقطه دوم نباید مولفه سوم بگیرد و در صفحه موازی صفحه x,y  نقطه اول باشد.(اگر مولفه سوم z را مخالف با مقدار z  نقطه اول وارد کنیم ؟ تفاوت Z آن را به عنوان ارتفاع در نظر میگیرد .

مقدار اندازه ارتفاع را با عدد مثبت(درجهت محورZ) و یا منفی(در جهت منفیZ) و یا با انتخاب موس وارد کنید.(نقطه سوم از شکل نقطه اول)

مختصات نقطه مرکز گوه را وارد کنید. (متوانید مختصات را به روش مطلق و با نسبی دکارتی و قطبی و یا با استفاده از موس یک نقطه را در  سطح صفحه X,Y انتخاب کنید.

تذکر: مختصات بقیه نقاط ( نصف {گوشه و ارتفاع} نسبت به مرکز گوه محاسبه میشود.

برای ترسیم گوه با طول و عرض و ارتفاع مساوی  از این پارامتر استفاده کنید و سپس یک عدد و یا یک مختصات و یا با استفاده از موس ،یک نقطه به عنوان طول وارد کنید. (اندازه طول و عرض و ارتفاع مکعب مساوی است)

بعد از وارد کردن نقطه اول میتوانید پارامتر Length را وارد کنید و گوه را با سه اندازه:

  1. length: اندازه طول (در راستای محور X )
  2. width: اندازه عرض
  3. height: اندازه ارتفاع

تذکر: مقدار length(طول) را میتوانیم با مختصات یک نقطه به روش دکارتی و یا قطبی وارد کنیم .

در حالتی که میخواهیم مقدار ارتفاع(heigth) گوه را وارد کنیم ، میتوانیم این پارامتر را انتخاب و سپس دو نقطه را (مثلا میخواهیم ارتفاع با موضوع دیگری هم اندازه شود و یا فاصله هر دو نقطه را) انتخاب میکنیم . {به فیلم آموزشی نگاه کنید}

تذکر: دقت کنید که در هنگام انتخاب دو نقطه(۲point) به نظر میرسد که رسم دستور پایان یافته ، که چنین نیست و منتظر انتخاب دو نقطه است.

نکات مهم

بهتر است ابتدا گوه  را در صفحه محور x,y ترسیم کنیم ، و بعدا آن را جابجا یا دوران دهیم.

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.